Rekalkulacja składki OC – czym jest, na czym polega?

18 maja 2022

Ciągłość ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest wymagany od właściciela każdego zarejestrowanego pojazdu. Kiedy kończy się okres ważności polisy, towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje rekalkulacji składki. Co to oznacza i na czym polega?

Co to jest rekalkulacja składki OC?

Rekalkulacja składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest ponownym obliczeniem kwoty polisy, w wyniku którego dochodzi do zmiany jej wysokości. Do zweryfikowania nowej składki dochodzi zwykle, kiedy zmieniają się czynniki, które mają wpływ na koszt polisy. Wysokość opłaty zależy od takich parametrów, jak wiek czy historia bezwypadkowa kierowcy. Ubezpieczyciel wprowadza do systemu wszystkie informacje od nowa i nalicza wysokość ubezpieczenia OC.

Kiedy konieczna jest rekalkulacja składki OC?

Do rekalkulacji składki dochodzi zazwyczaj w następujących przypadkach:

•             ze względu na błędne dane,

•             po zmianie właściciela pojazdu,

•             na koniec trwania umowy OC,

•             udostępniania pojazdu młodocianemu kierowcy,

•             zmiany przeznaczenia i miejsca użytkowania pojazdu.

Rekalkulacja składki OC ma na celu dostosowanie wysokości ubezpieczenia do szkody, jeśli wystąpiła w poprzednim okresie obwiązywania polisy. Ryzyko oceniane jest na podstawie historii ubezpieczenia właściciela pojazdu.

Rekalkulacja składki z powodu błędnych danych

Jeżeli podczas zawierania z towarzystwem ubezpieczeniowym polisy OC świadomie lub nieświadomie podałeś błędne dane dotyczące właściciela pojazdu bądź kierowców z niego korzystających, to ubezpieczyciel ma prawo dokonać weryfikacji danych, egzekwując prawidłowe informacje.

Rekalkulacja składki po zmianie właściciela pojazdu

Gdy pojazd zmieni właściciela, to ubezpieczyciel także dokona rekalkulacji składki OC. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedający ma obowiązek przekazania kupującemu polisy OC pojazdu. Nie ma znaczenia, jak długo ważne jest jeszcze to ubezpieczenie. Ochrona może trwać tylko kilka dni, ale równie dobrze kilka miesięcy. Dzięki temu kupujący nie musi zawierać nowej umowy ubezpieczeniowej i ponosić dodatkowych kosztów. Po kilku tygodniach od zakupu auta możesz otrzymać informację od ubezpieczyciela o rekalkulacji składki OC. W wyniku jej zmiany wymagana może być dopłata do dotychczasowej polisy lub też nadpłata. W przypadku zwiększenia wysokości OC konieczne będzie dokonanie dodatkowej płatności. Nie musisz wówczas wypowiadać umowy i szukać kolejnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz pozostać przy tym samym ubezpieczycielu, jeżeli uznasz, że będzie to dla Ciebie korzystne.

Zmiana towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisanie nowej umowy OC może dać nowemu właścicielowi pojazdu korzyść w postaci opcji pracowania na własne zniżki OC.

Do rekalkulacji składki OC brane są pod uwagę następujące aspekty:

•             okres realizacji upoważnienia do wykonania rekalkulacji, licząc od dnia sprzedaży pojazdu,

•             konieczność uwzględnienia ulg i zniżek nowego właściciela pojazdu,

•             przygotowanie naliczenia składki o ważną danego dnia taryfę kalkulacji.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel dokona rekalkulacji dopiero po długim czasie i otrzymasz wezwanie do zapłaty wysokiej kwoty, masz prawo żądać uzasadnienia.

Jeżeli chcesz mieć pewność, czy dopłata będzie konieczna, sam możesz złożyć wniosek o rekalkulację składki OC po zakupie pojazdu. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe zweryfikuje dane i wyda odpowiednią decyzję. Na tej podstawie możesz ocenić, czy opłaca Ci się kontynuować umowę przekazaną przez sprzedającego, czy też lepszą decyzją będzie jej wypowiedzenie i zawarcie nowej polisy z innym ubezpieczycielem.

Po rekalkulacji składki OC towarzystwo ubezpieczeniowe dokona zwrotu nadpłaty nowemu właścicielowi pojazdu, a nie osobie, która sprzedała samochód.

Rekalkulacja składki na koniec trwania umowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji składki OC w każdym momencie trwania umowy.

Natomiast właściciel pojazdu ma możliwość wnioskowania o rekalkulację składki także w trakcie trwania umowy. Jest to często sposobem na obniżenie składki.

Jeżeli czas trwania polisy dobiega końca, możesz otrzymać od dotychczasowego ubezpieczyciela informację i wyliczenia ponownej składki do nowej umowy. Na jej wysokość będzie mieć wpływ historia Twojego ubezpieczenia, wypracowane zniżki i bezszkodowa jazda.

Rekalkulacja składki OC przy udostępnianiu pojazdu młodemu kierowcy

Towarzystwo ubezpieczeniowe decyduje się na rekalkulację składki OC w przypadku, gdy jesteś młodym kierowcą lub udostępniasz auto takiemu kierowcy. Nie ma on bowiem doświadczenia na drodze. Dodatkowo brakuje udowodnionej historii ubezpieczeniowej.

Jeżeli podczas podpisywania polisy OC nie poinformowałeś ubezpieczyciela, że pojazdem będzie kierować młody kierowca, to nastąpi rekalkulacja składki. W tym przypadku powinieneś liczyć się z jej wzrostem. Po rekalkulacji i spowodowaniu wypadku lub kolizji drogowej przez młodego kierowcę ubezpieczyciel pokryje wszystkie straty w ramach zadośćuczynienia.

Rekalkulacja składki OC przy zmianie przeznaczenia i miejsca użytkowania pojazdu

W przypadku, kiedy dojdzie do zmiany przeznaczenia pojazdu, wymagana jest rekalkulacja składki. Jest to dla Ciebie gwarancja, że w razie wystąpienia szkody otrzymasz odszkodowanie.

Rekalkulacja składki jest prawdopodobna w sytuacji, gdy do umowy podałeś inne miejsce użytkowania pojazdu. Zazwyczaj kierowca zameldowany w mniejszej miejscowości zapłaci niższą składkę niż ten jeżdżący po dużym mieście. W przypadku, gdy nie przyznasz się do użytkowania samochodu w większej aglomeracji i spowodujesz tam szkodę, możesz być pewny rekalkulacji składki OC.

Kiedy możliwe jest uniknięcie rekalkulacji składki OC

Uniknięcie rekalkulacji składki OC jest możliwe w przypadku wypowiedzenia umowy przez nabywcę pojazdu i zawarcia zupełnie nowej z innym ubezpieczycielem. Pomaga to ustrzec się przed odczekiwaniem na przeliczenie wysokości składki OC, które często bywa niekorzystne. Towarzystwo ubezpieczeniowe może bowiem zwlekać z rekalkulacją i przedstawić ją dopiero na koniec trwania umowy, co wiąże się z poniesieniem wysokich jednorazowych kosztów.

W innych przypadkach unikanie rekalkulacji składki OC nie jest wskazane. Każda szkoda jest zgłaszana do ubezpieczyciela i ponownie naliczana jest składka.

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela o rekalkulacji składki OC, to masz prawo do odwołania. Kolejną możliwością jest zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego.

Czy rekalkulacja składki OC jest obowiązkowa?

Rekalkulacja składki OC polega na ponownym wyliczeniu ceny polisy, z uwzględnieniem danych, które uległy zmianie w okresie ubezpieczenia. Czynność ta nie jest obowiązkowa.

Jeżeli to Ty wystąpisz do towarzystwa ubezpieczeniowego o przeliczenie składki OC, ubezpieczyciel nie ma możliwości odmowy – musi dokonać rekalkulacji.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi samo przeprowadzać rekalkulacji składki OC, ale ma do tego prawo. Masz możliwość odwołania się od nowej naliczonej składki i poprosić o jej ponowne przeliczenie.

Jeżeli w trakcie trwania umowy dokonano rekalkulacji składki OC i wymagana jest do płata, musisz jej dokonać. Masz bowiem obowiązek opłacenia wyliczonej różnicy. Jeżeli nie wpłacisz należnej kwoty, zostaniesz wpisany do rejestru dłużników.

W przypadku, gdy rekalkulacja będzie dotyczyć kolejnych miesięcy, to nie musisz zgodzić się na dopłatę naliczonej kwoty. W takim wypadku powinieneś złożyć pisemną rezygnację z umowy OC i zawrzeć nową polisę z innym ubezpieczycielem. Dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać od Ciebie jedynie wpłaty kwoty za czas od dnia zakupu pojazdu do dnia złożenia wypowiedzenia.

Nie ma limitu wnioskowania o ponowne przeliczanie składki. W przypadku, gdy po zakupie auta chcesz kontynuować ubezpieczenie OC wykupione przez poprzedniego właściciela, skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym w sprawie rekalkulacji składki. Unikniesz w ten sposób niezbyt miłej niespodzianki w postaci wezwania do zapłaty z tytułu przeliczenia opłaty na koniec obowiązującej umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Wszelkie formalności dotyczące Twojej prośby o rekalkulację składki OC możesz załatwić przez internet, za pomocą formularzy dostępnych na stronach ubezpieczycieli. Taki wniosek da się również wysłać listem. Możesz też skontaktować się telefonicznie z pracownikami towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli współwłaścicielem pojazdu staje się osoba, która ma lepsze zniżki, to możesz dokonać cesji umowy ubezpieczenia.

Czy rekalkulacja składki jest korzystna dla nowego właściciela auta?

Przeliczenie składki OC może, ale nie musi, być korzystne dla kierowcy. Wszystko zależy od tego, czym różnisz się od poprzedniego właściciela pojazdu. Jeżeli był on młodszy wiekiem i stażem kierowcy, miał na koncie zdarzenia drogowe, to możesz spodziewać się korzystniejszego wyniku rekalkulacji składki OC. W tym wypadku powinieneś zawnioskować o nią do dotychczasowego ubezpieczyciela.

Jeżeli natomiast poprzedni właściciel pojazdu posiadał atrakcyjne zniżki, szczycił się bezszkodową jazdą oraz był starszy wiekiem i stażem kierowcy, to musisz się liczyć z podniesieniem ceny polisy po jej rekalkulacji. Od wyniku możesz się jednak odwołać, ale nie masz prawa zakwestionować samej decyzji ubezpieczyciela o przeprowadzeniu rekalkulacji. Zawsze masz możliwość zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym możesz podpisać nową umowę OC.

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe dokonują rekalkulacji składki OC?

Ubezpieczyciel ponosi ryzyko, ubezpieczając pojazdy. Przedkłada się ono na wysokość odszkodowania w przypadku wypadku lub kolizji drogowej. Jeżeli kierowca ma na swoim koncie kilka szkód, to płaci wyższe składki OC. Dlatego też ubezpieczyciel dokonuje rekalkulacji składki OC. Wynik przeliczenia może wskazywać na konieczność dokonania dodatkowej opłaty. Czasem istnieje też możliwość zwrotu składki dla nowego właściciela pojazdu. Czynności te są zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku niewypowiedzenia umowy OC przez nowego właściciela samochodu ubezpieczyciel ma prawo dokonać kalkulacji stawki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Liczy się wówczas data przeniesienia praw własności pojazdu, wraz z uwzględnieniem zniżek i obciążających nowego właściciela zwyżek.